Nota Aclaratoria Inscripcions Presencials.

Davant la imposibilitat de contestar l’allau de emails que estem rebent en quant a si hi ha inscripcions presencials.

Hi han molt pocs Dorsals lliures (uns 25), que es podrán obtenir Diumenge a la cua d’incidencies de 7:30 a 8:30.

S’assignaran per estricte ordre d’arribada i un cop esgotats no hi haura posibilitat d’inscriure a ningú més.

També recordar que tenen un cost extra de 5€ respecte el preu normal, i portar els diners exactes per facilitar el canvi.

Atentament la organització.

CEM Cerdanyola.